Algemene voorwaardenToepassingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Breierij Uniek bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven, Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Breierij Uniek; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat het bestellingsbericht is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht.
De koopovereenkomst is hiermee tot stand gekomen.
Breierij Uniek is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Breierij Uniek zal dit binnen 10 werkdagen na de bestelling kenbaar maken middels een e-mail.Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail naar info@breierijuniek.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Breierij Uniek
Ringdijk 27A
2982 XJ RIDDERKERK

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafporto te voorkomen. Onvoldoende gefrankeerde pakketten zullen worden geweigerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, speciaal bestelde artikelen en tijdschriften zijn uitgesloten van het recht tot retourzending.Bestellingen

Breipakketten zijn inclusief garen en patroon en exclusief naalden, applicaties, knopen, ritsen e.d.
Kleuren als aangegeven op de kleurkaarten en op de internetsite kunnen afwijken van de werkelijkheid. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour gezonden worden. Indien dit van toepassing is zal u dit per e-mail kenbaar worden gemaakt.Bestelwijze
- In het overzicht van de producten klikt u op het artikel waar u meer van wilt weten en wat u mogelijk wilt bestellen.
- Op dit blad vindt u specifieke gegevens van betreffend artikel,. Variabelen dient u in te vullen alvorens u kunt bestellen. Nadat u dit gedaan heeft klikt u op ‘in winkelwagen’ en bevestigt u de bestelling.
-Nadat u alle bestellingen heeft ingevuld , kunt u in de winkelwagen kijken door ‘winkelwagen weergeven’aan te klikkken.
Bent u niet akkoord, dan kunt u nu nog wijzigingen aanbrengen.
Gaat u wel akkoord, klik dan ‘volgende’ aan.
U kunt nu de verzendmethode selecteren en bevestigen,
Na aanklikken van ‘volgende’ kunt u de betalingsmethode kiezen.
Na uw keuze komt u via ‘volgende’ bij een overzicht van uw bestellingen en de Algemene Verkoopvoorwaarden.
U gaat hiermee akkoord door ‘volgende’ aan te klikken.
Uw algemene gegevens kunt u invullen op het volgende invulmenu.
U kunt uw bestelling annuleren door dit venster te sluiten.
U bevestigt uw bestelling definitief door ‘OK bestelling verzenden’ aan te klikken.

U kunt onze Algemene verkoopvoorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.

Uw persoonlijke gegevens.
Er wordt een venster geopend, waarin u uw persoonlijke gegevens kunt invoeren. De gegevens worden gecodeerd overgebracht. Dit kunt u zien aan het kleine sleutelpictogram onder in het venster.
Vul uw persoonlijke gegevens in. De verplichte velden zijn aangegeven met een sterretje. Op dit formulier kunt u eventueel ook een afwijkend afleveringsadres opgeven. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opslaan voor een volgende aankoop, schakelt u de optie ‘Adresgegevens opslaan’ in. Dit werkt alleen als u op uw computer cookies hebt ingeschakeld. Als u alle gegevens volledig correct hebt ingevoerd, kunt u de bestelling voltooien door te klikken op ‘OK’. Kort daarop ontvangt u van ons een bevestigingsbericht.
Zorg ervoor dat u uw e-mailadres correct invoert. Wij gebruiken dit adres om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling.

Informatie aan derden.
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals TPG post die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies
In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.Prijzen en betalingen

- Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en andere schriftelijk gemelde en overeengekomen heffingen.
- Betaling geschiedt vooruit zonder kortingen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
- Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Breierij Uniek gerechtigd de uitvoering van betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
- De vermelde prijzen zijn vast, onder voorbehoud van drukfouten. Indien dit aan de orde is heeft u het recht van de overeenkomst af te zien.
- De kosten van verzending komen voor rekening van de koper. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. Zendingen tot 250 gram 2 euro. Pakketten boven de 250 gram 5 euro.

Voor nabestellingen via e-mail worden de verzendkosten apart bekeken en zullen u per e-mail worden gemeld. Na schriftelijk akkoord zal de bestelling in behandeling worden genomen.

Betaling kan geschieden door overmaking van het totaalbedrag op bankrekeningnummer 385404794, t.n.v. Breierij Uniek, Ridderkerk.
Vergeet niet het bestelnummer te vermelden.
Nadat de betaling is ontvangen en verwerkt (max. 2 werkdagen) zal tot behandeling van de bestelling worden overgegaan.

Indien gewenst is verzending “onder rembours” mogelijk. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ontvanger en bedragen 12,95 euro. Bovendien zullen wij per bestelling 4 euro behandelingskosten in rekening brengen.

Betalingen uitsluitend per bestelling, geen gecombineerde betalingen in verband met de administratieve afhandeling.

Levering

Levering vindt plaats na ontvangst van het totaalbedrag van de bestelling en met inachtneming van de aangegeven levertijd. Breierij Uniek streeft ernaar binnen 10 dagen te leveren. De aangegeven levertijd is indicatief en kan afhankelijk zijn van levertijden van derden waar Breierij Uniek niet voor verantwoordelijk gehouden kan worden.
Overschrijding van enig leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het annuleren of ontbinden van de overeenkomst kan alleen bij een zodanige overschrijding van de leveringstermijn, dat redelijker wijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te houden.
Levering geschiedt in principe binnen Nederland. Voor levering naar het buitenland, kunt u per e-mail de voorwaarden en bijkomende kosten opvragen.

De door u opgegeven adresgegevens zijn tevens van toepassing voor het afleveradres. Afwijkingen of wijzigingen dienen schriftelijk op zo’n kort mogelijke termijn doorgegeven te worden. Bijkomende kosten door te laat doorgeven van deze gegevens zijn voor rekening van de klant.

Indien producten niet op voorraad zijn kan een langere leveringstermijn gelden. Indien het product niet meer leverbaar is, wordt u dit per e-mail kenbaar gemaakt. In dit geval kunt u kosteloos de bestelling annuleren en wordt het overgemaakte bedrag teruggestort.

Indien een bestelling na aanbieding aan het opgegeven adres retour komt, zijn de kosten van herverzending voor rekening van de klant. Normaal gesproken zal een bestelling 2 x worden aangeboden alvorens deze geretourneerd wordt.Garantie/Aansprakelijkheid

Bij aflevering dient u direct te onderzoeken of het geleverde in overeenstemming is met de bestelling. Afwijkingen dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij Breierij Uniek, bij voorkeur per e-mail, een en ander in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering.

Indien aangetoond is dat de levering niet conform de bestelling is, heeft Breierij Uniek het recht producten na te leveren of aan te vullen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Breierij Uniek. Als blijkt dat dit niet mogelijk is zal het factuurbedrag teruggestort worden al dan niet onder voorwaarde dat de geleverde producten teruggestuurd worden op kosten van Breierij Uniek.
In de zichttermijn van 7 werkdagen heeft u het recht de levering te retourneren. Zie hiervoor onder ‘herroepingsrecht’.

Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de producten kunt u aan ons mailen, waarna deze door ons zo spoedig mogelijk in behandeling genomen zullen worden. Indien het klachten met betrekking tot de kwaliteit van de garens betreft, zullen wij deze doorspelen aan onze leverancier. Deze bepaalt of de klacht gegrond is en zal met een voor alle partijen bindend voorstel komen. Bij een ongegronde klacht zal niet tot vergoeding overgegaan worden en zijn de kosten van eventueel terugsturen naar de klant van het reeds gemaakte kledingstuk voor rekening van de klant.
Indien de klacht gegrond is zal u nieuw materiaal of geldelijke vergoeding toegekend worden, dit op voorstel van de leverancier,.
Afwijken van het wasvoorschrift kan leiden tot klachten met betrekking tot het geleverde product. Indien dit door onze leverancier geconstateerd wordt, zal niet tot vergoeding overgegaan worden. (Gebruik nooit, nooit, nooit wasverzachter).
Let op: stuur bij eventuele klachten altijd het door u gemaakte proeflapje mee.

Breierij Uniek is niet aansprakelijk voor schade aan producten welke ontstaan zijn door diensten van derden en welke Breierij Uniek niet toegerekend kunnen worden. Breierij Uniek is gerechtigd bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
Breierij Uniek is niet aansprakelijk voor miscommunicatie ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en Breierij Uniek, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Breierij Uniek.
Breierij Uniek is niet aansprakelijk voor fouten in patronen en hoeveelheden materiaal in pakketten welke op basis van betreffende patronen zijn samengesteld.